Säffle Veteran Fordons Klubb
Nya medlemmar

  Vill du eller känner du någon som vill bli medlem så är alla nya medlemmar välkomna i klubben.
  Vi har medlemmar från nästan hela Sverige samt även från Norge, Danmark, Österrike
  Tyskland, England, USA, Holland och Ukraina


  Sänd in ett inbetalningskort för medlemsavgiften
  (endast 100 SEK - gäller för 2018 sändes till Postgiro: 485 22 41-1)
  (For international payments IBAN: SE2795000099604248522411)
  Ange vid betalning;
  Namn, telefonnummer, adress och vad för fordonsinnehav ni har.

  Senaste dag för inbetalning av medlemsavgiften är den;
  30 juni 2018  

  Titta under kontakt för mer information om adress och tel nummer  

SÄFFLE VETERANFORDONSKLUBB
Annelundsvägen 60
661 31 Säffle
Sweden
ORDFÖRANDE / KASSÖR
Lennart Janzon
+ 46 (0) 533 – 165 55
REGISTERANSVARIGA
Joakim & Malin
e-post: svfk@obitek.se

  Säffle Veteran Fordons Klubbon

EnglishGermanNorwegianRussianSwedishUkrainian