http://svfk.obitek.se


Skicka in detta formulär för att få tillgång till SVFK medlemssidor.
För att registreringen skall godkännas måste du redan vara medlem!
Är du inte medlem men gärna vill bli det så klicka på följande länk:
http://svfk.obitek.se/kontakt.aspx

Registreringsformulär för åtkomst till medlemssidorna:

Namn & Efternamn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:
Mailadress:
Medlemsnummer:
Eventuell övrig information:


När du skickat in detta formulär kommer registeransvarig att kontrollera din begäran och sedan skicka ut ett mail med instruktioner kring inloggning och åtkommst till medlemmssidorna. Detta tar normalt bara någon dag!
Vid eventuella problem kontaktas du av någon från SVFK genom någon av de kontaktalternativ du angivit ovanför.